ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

ที่
รายการ ดาวน์โหลด
1
ความเป็นมาและคู่มือการใช้งานระบบประสานงาน ดาวน์โหลด
2
คู่มือการมอบหมายสิทธิ์ของ ผอ.กลุ่ม ดาวน์โหลด
3
คู่มือการรายงานค่าเช่าบ้าน ดาวน์โหลด
4
update Image คู่มือรายงานผลการได้รับสนับสนุนทรัพยากรจากเครือข่ายความร่วมมือ ศธจ. / ศธภ. ดาวน์โหลด
5
update Image คู่มือรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ กศจ. ดาวน์โหลด
5
update Image คู่มือการใช้งานระบบค่าเช่าบ้าน(สำหรับผู้ดูแลระบบค่าเช่าบ้าน) ดาวน์โหลด