ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
รหัสบุคลากร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
สิทธิ์การใช้งาน
สถานะ
รูป
การกระทำ
1509
นาย
วิธวินท์วิชญ์
เนาวนนท์
นักจัดการงานทั่วไป
ศธภ.5 นครศรีธรรมราช
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1508
นาง
แสงอรุณ
สมประสงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มบริหารงานกลาง(สอ.) | สำนักอำนวยการ
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1507
นางสาว
ปัญจณี
อุ้ยเฉ้ง
ศึกษานิเทศก์
ศธจ.พังงา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1506
นาย
สมชาย
ดอนสมพงษ์
นักทรัพยากรบุคคล
ศธภ.10 อุดรธานี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1505
นาย
วิวัฒน์
สายเส็ง
นักจัดการงานทั่วไป
ศธภ.4 สมุทรสงคราม
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1504
นางสาว
พิยะดา
ม่วงอิ่ม
รองศึกษาธิการจังหวัด
ศธจ.ราชบุรี
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1503
นาย
สุทิน
จันทรวดีเชตต์
รองศึกษาธิการจังหวัด
ศธจ.ยะลา
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1502
นาย
ศิริโชค
พิพัฒน์เสฐีนรกุล
รองศึกษาธิการจังหวัด
ศธจ.แพร่
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1500
นางสาว
จารุ
วงษ์เซ็น
นักวิชาการศึกษา
ศธจ.กรุงเทพมหานคร
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
1499
นาง
ธนกมล
เทศน์ธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ
ศธจ.นครสวรรค์
ระบบประสานงาน
อนุมัติ
ค้นหา:
แสดง แถว
หน้า ของ 89
แสดงจาก 1 ถึง 10 ของทั้งหมด 889 แถว